Uddannelses- og Erhvervs Kontaktpersoner

Socialplan har omfattende erfaring med at arbejde med unge, der ikke er i gang med en uddannelse eller beskæftigelse efter afslutningen af folkeskolen. Vores målgruppe er 15-17-årige, som har brug for vejledning og støtte til at træffe uddannelsesvalg eller finde et fritidsjob.

Støtten ydes i henhold til Barnets Lov § 32, stk. 3, nr. 3 & 4.

Vi arbejder målrettet på at støtte og vejlede hver enkelt ung i deres uddannelses- og karrierevalg med udgangspunkt i deres individuelle forudsætninger. Vores primære opgave er at bistå den enkelte ung gennem hele processen frem mod uddannelse eller beskæftigelse.

Vi fungerer som bindeled for den unge og sikrer sammenhæng i deres liv, så de kan opretholde en stabil hverdag mellem uddannelse eller arbejde og sociale aktiviteter. Nogle unge har måske brug for støtte for at møde til tiden på deres uddannelsessted eller arbejdsplads.

Socialplan arbejder ud fra en individuelt tilpasset uddannelsesplan, og vores overordnede mål er at sikre, at de unge, når de fylder 18 år, ikke ender på offentlig forsørgelse.

Indsend henvisning

Indsend en henvisningsformular til Socialplan, som vil blive behandlet hurtigst muligt af vores rådgivere

Kontakt Rådgiver

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores rådgivere for mere information.