Tilgang og Metode

Vores tilgang er sammenhængende, helhedsorienteret og tværfagligt. Vi bruger de forskellige metoder afhængigt af målgruppe og individuelle behov. Dette er med til at målrette indsatsen, så den enkelte borger bliver mødt hvor de er og hvor deres behov er. Vores erfaring har vist, at dette skaber progression hos den enkelte borger.
Vi arbejder løsningsfokuseret og ser på borgernes ressourcer frem for barrierer. Vi giver borgeren et overblik over, de ting der fungerer og kopierer den mestringsstrategi til øvrige forhold i deres liv.

Vi anvender den motiverende samtale, der er en kommunikationsmetode, der har fokus på at fremkalde borgerens indre motivation for forandring.

Vi anvender den konsekvenspædagogiske tilgang som omhandler, at understøtte den enkelte borger i at reflektere over og tage ansvar for konsekvenserne af deres handlinger. Det hviler på den almenpædagogiske antagelse, at når mennesket handler, har det også konsekvenser. Konsekvenser, som ud over at påvirke omgivelserne også påvirker fremtidige handlemuligheder for den enkelte. På den måde er konsekvenser afgørende, både for hvor meget vi lærer af en handling og for vores fremadrettede udviklingsmuligheder.

Indsend henvisning

Indsend en henvisningsformular til Socialplan, som vil blive behandlet hurtigst muligt af vores rådgivere

Kontakt Rådgiver

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores rådgivere for mere information.