Forebyggende Indsats

Socialplan tilbyder en forebyggende indsats i overensstemmelse med barnets lov § 30.

Formålet med denne indsats er at give rådgivning og vejledning til barnet, den unge eller familien i forhold til specifikke og afgrænsede problemer og behov for særlig støtte med det formål at forebygge.

Disse behov kan eksempelvis omfatte situationer, hvor et barn, en ung eller en familie har brug for støtte til specifikke udfordringer såsom samlivsproblemer, opdragelsesproblemer, skolevægring, sociale eller psykiske udfordringer eller kriminalitet.

Vores primære fokus er at imødekomme behovene hos barnet, den unge eller familien i den pågældende periode med det formål at forebygge behovet for mere indgribende foranstaltninger.

For at styrke kommunikationen i vores arbejde med barnet, den unge eller familien, tilbyder Socialplan støtte på deres eget sprog i tilfælde af sproglige barrierer.

Indsend henvisning

Indsend en henvisningsformular til Socialplan, som vil blive behandlet hurtigst muligt af vores rådgivere

Kontakt Rådgiver

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores rådgivere for mere information.