Socialpædagogiskvejledning og Støtte

Socialplan tilbyder omfattende socialpædagogisk støtte ifølge SEL § 85 til voksne med nedsat funktionsevne, der bor i egen bolig. Dette omfatter fysiske, mentale, kognitive og psykiske udfordringer samt særlige sociale udfordringer.

Vores primære mål er at fremme selvstændighed og livskvalitet ved at identificere og opretholde den enkeltes ressourcer samt udvikle nye færdigheder. Vi arbejder sammen med den voksne for at hjælpe dem med at mestre hverdagen uden vores støtte.

Vi gennemfører støttende og udviklende samtaler baseret på mål i en handleplan og ser støtte som et samarbejde. Vi vejleder den voksne i at strukturere deres hverdag, udføre praktiske opgaver, opretholde sociale relationer og netværk, håndtere offentlige myndigheder og økonomi samt deltage i møder. 

Hvis nødvendigt, tilknytter vi en socialpædagogisk vejleder med samme sprog og kulturel baggrund som den voksne.

Indsend henvisning

Indsend en henvisningsformular til Socialplan, som vil blive behandlet hurtigst muligt af vores rådgivere

Kontakt Rådgiver

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores rådgivere for mere information.