Socialplan ApS

Du er altid velkommen til at kontakte os for en faglig drøftelse med os

Pt. har vi desværre ingen ledige stillinger, men vi er altid åbne for at modtage uopfordrede ansøgninger og CV'er fra dygtige og engagerede ansøgere.

Klager & Whistleblower

I Socialplan ønsker vi at få kendskab til eventuelle overtrædelser for at kunne forbedre og højne standarden. Derfor har Socialplan etableret en intern whistleblowerordning, som er tilgængelig for en nærmere defineret personkreds til at indberette forhold omfattet af loven om beskyttelse af whistleblowere (“whistleblowerloven”).

Whistleblowerordningen sigter bl.a. mod at forbedre mulighederne for, at ansatte, samarbejdspartnere, borgere involveret i Socialplans forløb samt deres pårørende kan påpege og rapportere kritisable forhold uden at frygte negative konsekvenser.

Hvem kan indberette?

Generel privatlivspolitik hos Socialplan ApS

I Socialplan har vi ofte brug for personlige oplysninger om dig, når vi skal udføre vores opgaver. Men vi anvender kun dine personlige oplysninger, når det er nødvendigt for, at vi kan løse vores opgaver. Det er vores ansvar at sikre, at du trygt kan overlade dine personoplysninger til os. Dette ansvar tager vi alvorligt.

I denne privatlivspolitik kan du få mere information om personoplysninger og om, hvordan vi anvender dem i vores arbejde som social myndighed.