Kriminalpræventive kontaktpersoner

Socialplan har betydelig erfaring med arbejdet med børn og unge, der er involveret i kriminalitet eller er truet af kriminalitet. Vi tilbyder kriminalpræventive kontaktpersonsordninger i overensstemmelse med barnets lov § 32, stk. 3, INL § 13, nr. 4, nr. 7 og STRFL § 74a. Målgruppen for denne indsats er børn og unge, der eksperimenterer med kriminalitet og misbrug.

Vores primære mål er at reducere den kriminelle aktivitet hos barnet eller den unge eller forebygge, at den udvikler sig yderligere. Vi arbejder med en helhedsorienteret tilgang og samarbejder tværfagligt med fokus på at vejlede og støtte barnet eller den unge i at mestre deres eget liv og deltage i sociale fællesskaber uden for det kriminelle miljø. Desuden arbejder vi på at hjælpe dem med at blive engageret i og fastholde fritidsaktiviteter, støtte dem med skolearbejde og hjælpe dem med at finde og fastholde fritidsjob.

Socialplan samarbejder tæt med barnet eller den unge, deres familie, skolen og den offentlige forvaltning og fungerer som et bindeled mellem disse aktører. Vi mener, at dette samarbejde er afgørende for at hjælpe barnet eller den unge med at komme væk fra den kriminelle løbebane.

Vi stræber efter at skabe sammenhæng og klarhed omkring forventninger og krav til barnet eller den unge.

Hvis det er nødvendigt, sørger vi for, at kontaktpersonen kan kommunikere på et andet sprog end dansk, især hvis forældrene har sproglige barrierer.

Indsend henvisning

Indsend en henvisningsformular til Socialplan, som vil blive behandlet hurtigst muligt af vores rådgivere

Kontakt Rådgiver

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores rådgivere for mere information.