Overvåget samvær

Socialplan tilbyder overvåget samvær i henhold til Barnets Lov § 105, nr. 1 og § 105, stk. 2 for at sikre optimal tryghed for det anbragte barn eller den unge. Vores tilstedeværelse under hele samværet har det formål at observere interaktionen mellem det anbragte barn og forældre, især når det er nødvendigt for barnets udvikling.

Vi tilrettelægger det overvåget samvær på steder, der vurderes mest hensigtsmæssige, herunder plejefamiliens hjem, anbringelsesstedet, forældrenes hjem eller kommunens lokaler. Det kan også foregå på neutrale steder som legepladser eller vores lokale, hvor vi sikrer optimale rammer for et positivt og udviklende overvåget samvær.

Ved overvåget samvær er der et skærpet fokus på, om forældrene kan gennemføre samværet på en måde, der er hensigtsmæssig for barnet. Derfor anbefaler vi at tilbyde forældrene en forsamtale før hvert samvær. Hensigten med dette er ligeledes at vurdere, om forældrene har evnen til at kunne gennemføre samværet med barnet. Forsamtalen bruges også til at drøfte forældrenes ønsker for samværet, så det tilpasses både barnet og forældre.
Efter endt samvær anbefales også en evalueringssamtale med forældre, hvor vi evaluerer samværet og planlægger fremtidige ønsker.

Socialplan udarbejder et notat efter endt samvær, der beskriver samværets forløb, og dette sendes til myndighedssagsbehandler.

Vi lægger stor vægt på tryghed og forståelse for alle parter, derfor er der mulighed for, at det overvågede samvær kan foregå på et andet sprog end dansk.

Indsend henvisning

Indsend en henvisningsformular til Socialplan, som vil blive behandlet hurtigst muligt af vores rådgivere

Kontakt Rådgiver

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores rådgivere for mere information.