Indsatser

Vi har specialiseret os i at guide borgere med henblik på, at udvikle deres sociale funktionsevne.

Vi tilbyder 24/7 ordning

Gruppeforløb

Dette gruppeforløb er målrettet borgere med psykosociale udfordringer, der ønsker at:

Om Socialplan

Socialplan er en handlings- og løsningsfokuseret virksomhed, inden for det sociale område.

Sådan arbejder vi

Vores tilgang er sammenhængende, helhedsorienteret og tværfagligt.
Socialplan er en handlings- og løsningsfokuseret virksomhed, inden for det sociale område, herunder for børne- og familie, voksne samt beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Med afsæt i borgernes plan for fremtiden arbejder vi sammenhængende, fastholdende og vedvarende, da vi mener at det kan skabe udvikling og dermed formindske borgernes udfordringer.

Vi er en matrikelløs virksomhed. Formålet med dette er at være tæt på vores borgere samt samarbejdspartnere, idet vi er et akut, udgående og opsøgende virksomhed. Vi befinder os, dér hvor borgerne befinder sig. Det vil sige i lokalområdet, i hjemmene, på skolerne, på uddannelsesinstitutionerne, i virksomhederne og foreninger.

Vi tilbyder en 24/7 ordning og er altid fleksible.

Hele vores personale er uddannet og har flere års erfaring inden for deres specialområder. Vi har fokus på, at videreudvikle personalet på områder med særlig interesse.

Vi er altid engageret i vores arbejde, og tilegner os nyeste viden omkring det sociale- og beskæftigelsesrettet arbejde og dertil tilhørende lovgivning. Det er altid med borgerne i fokus, vi tilrettelægger vores indsatser.

Vi har en ambition om, at vores indsatser skaber længerevarende effekter og giver mening for borgere og samarbejdspartnere. Derfor har vi også en ambition om at sagen hos offentlige samarbejdspartnere afsluttes, kort efter vi afslutter vores indsats.