Skolesociale kontaktpersoner

Socialplan har omfattende erfaring og kompetencer til at tilbyde skolestøtte i henhold til barnets lov § 32, stk. 1, nr. 3, 5 & 8, til børn og unge i klassetrinene 0-10. Målgruppen for vores indsats er børn og unge, der har behov for særlig støtte for at forblive i folkeskolen, og i visse tilfælde kan dette indebære et kontinuerligt forløb.

Vores erfaring har vist, at denne indsats ofte kræver en kombination af faglig og social støtte, og vi prioriterer at tage højde for begge aspekter. Vi samarbejder med barnet eller den unge for at afdække deres motivation i forhold til skolegang, uanset om det er på deres nuværende skole eller ved overgang til en ny skole.

Formålet med vores indsats er at udvikle barnets eller den unges faglige og sociale kompetencer og sikre, at de forbliver i og fastholdes i det almindelige skoletilbud, samtidig med at de arbejder hen imod at tage folkeskolens afgangseksamen. Vi stræber altid efter at finde løsninger, der er bæredygtige, selv efter at vores støtte er afsluttet.

Socialplan er engageret i tæt dialog og samarbejde med barnets eller den unges skolelærere og forældre for at sikre trivsel i skolen, derhjemme og i fritiden.

Vi har også bemærket, at ældre børn og unge i klassetrinene 7-10 kan have gavn af praktikophold kombineret med skolegang, og dette har vist sig at være en stor succes for nogle. Vi støtter selvfølgelig denne mulighed og er villige til at hjælpe med at etablere skolepraktikker i lokalområdet.

Indsend henvisning

Indsend en henvisningsformular til Socialplan, som vil blive behandlet hurtigst muligt af vores rådgivere

Kontakt Rådgiver

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores rådgivere for mere information.