SocialPlan tilbyder en helhedsorienteret støttekontaktpersonsordning til unge med velfærdsproblemer.

Kontaktpersonen bidrager med pædagogisk støtte og vejledning til både kortsigtede og langsigtede mål. Kontaktpersonen bliver en ledsager i dagligdagen, og letter kontakten til skole, kommune og andre myndigheder.

Støtten iværksættes tæt på den unge med udgangspunkt i familiens ressourcer, barnets netværk og nære miljø. Familien og den unge inddrages og tildeles stor medindflydelse på tilrettelæggelsen af støtten.

støttekontaktperson