Tilbuddet er primært henvendt til unge, som af forskellige årsager ikke følger undervisningen i folkeskolen.

Undervisning kan være med henblik på at sende eleven til folkeskolens 9.klasses afgangsprøve, men kan også være et midlertidigt tilbud for unge, som går hjemme og venter på andet skoletilbud eller anbringelse.

Undervisningen foregår primært i hjemmet, men kan tilrettelægges andre steder, hvis det skønnes nødvendigt.

Undervisningsforløbet er individuelt tilrettelagt og er typisk à 12 ugentlige lektioner i dansk, engelsk og matematik.

Uanset omfang af aftalen, indbefatter den altid:

  •  Alle undervisningsmaterialer
  •  Skriveredskaber, lommeregner mm
  •  Transport, frokost og fagrelevante aktiviteter
  •  Administration, møder og skriftlige tilbagemeldinger efter behov
  •  Mulighed for folkeskolens afgangsprøve
  •  Ingen ekstraudgifter
hjemmeundervisning