Vi bistår unge over 18 år i at få en stabil overgang til en selvstændig tilværelse efter eksempelvis en anbringelse. Vi tilrettelægger et forløb med en kontaktperson, der understøtter den unge i praktiske gøremål i hverdagen, samt yder vejledning og støtte i forbindelse med uddannelse og beskæftigelse. Formålet er at lette den svære vej fra et turbulent ungdomsliv til et stabilt voksenliv.

efterværn