Vi kommer tæt ind på livet af familien, og opbygger over tid tillidsrelationer, der danner grundlaget for det fremadrettede pædagogiske arbejde. Det er vigtigt, at vi agerer troværdigt i forholdet til familien, så de ved, at vi holder hvad vi lover, og står klar i alle tænkelige situationer.

Selvstændiggørelse

Vores indsats skal styrke den unges selvstændighed og selvtillid. Vi tror på, at støtte skal iværksættes så tæt på den unge og familien som muligt, så vi kan aktivere eksisterende ressourcer og netværk. Den kontinuerlige medinddragelse er et vigtigt princip for os, da vi skal motivere den unge til selv at tage et ansvar for sin tilværelse.

tillid