Vi lægger vægt på at sætte de rette mennesker sammen. En væsentlig del af vores arbejde består i at udpege de rette personer, som kan give et positivt bidrag i den enkelte unges tilværelse. SocialPlan arbejder ud fra tanken om et fast fundament med fleksible rammer. Det er os, der skal tilpasse os den unges virkelighed, og af den vej skabe de positive forandringer, der er nødvendige.

Vi ser på den specifikke livssituation, de konkrete interesser og kompetencer, og sammensætter på den baggrund et forløb sammen med den unge.

anerkendelse