Vi foretager konkrete, individuelle vurderinger i hver enkelt sag for at understøtte en indsats i nærmiljøet og netværket. Vi tror på, at en tidlig og forebyggende indsats, der aflaster den unges dagligdag, reducerer risikoen for mere indgribende foranstaltninger som eksempelvis anbringelse. Vi afdækker følgende forhold i den unges tilværelse: udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber, og vi arbejder på baggrund af følgende værdisæt:

anerkendelse