bg3

SOCIALPLAN

ET NETVÆRK AF SKOLELÆRERE
SOCIALRÅDGIVERE, PÆDAGOGER
OG SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE

KONTAKT OS HER!

MANGE ÅRS ERFARING I AT ARBEJDE MED VELFÆRDSTRUEDE UNGE OG DERES FAMILIER

SocialPlan er et netværk af skolelærere, socialrådgivere, pædagoger og selvstændige erhvervsdrivende, alle med mange års erfaring i at arbejde med velfærdstruede unge og deres familier. Vi tilbyder sociale foranstaltninger for velfærds- og kriminalitetstruede unge, bl.a. specialundervisning, familierådgivning, kontaktpersonsopgaver, personlig rådgivning, efterværn, ad hoc akutopgaver og administrative opgaver.

SocialPlan tilrettelægger individuelle unikke forløb, hvor vi lægger vægt på høj kvalitet, gennemsigtighed og kontinuitet i arbejdet med den unge.

SocialPlan opererer under lov om social service §52 stk. 3 nr. 6 “udpegning af en fast kontaktperson til barnet eller den unge eller hele familien”.

hjemtagelsessamtaler

Støttekontaktperson

SocialPlan tilbyder en helhedsorienteret støttekontaktpersonsordning til unge med velfærdsproblemer.
familierådgivning

FAMILIERÅDGIVNING

Vores familierådgiver tilbyder rådgivning og pædagogisk støtte til familier og unge, der har brug for særlig hjælp.
efterværn

EFTERVÆRN

Vi bistår unge over 18 år i at få en stabil overgang til en selvstændig tilværelse efter eksempelvis en anbringelse
akutsituation

AKUTSITUATIONER

Hvis det vurderes at situationen er gået op i en spids, enten i hjemmet eller på den unges opholdssted
hjemmeundervisning

HJEMMEUNDERVISNING

Tilbuddet er primært henvendt til unge, som af forskellige årsager ikke følger undervisningen i folkeskolen.
Coaching

Coaching